เติมรักโฮมแคร์

TERMRUKHOMECARE.COM

ID : Termrukhomecare126
ห้องพักและบริการ

อัตราค่าบริการ/service rate

**************ราคาค่าบริการ***************
- ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้/ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
>15,000 บาท/เดือน ญาติเตรียมเวชภัณฑ์มาเอง
>17,000 บาท/เดือน เหมาจ่ายค่าเวชภัณฑ์