เติมรักโฮมแคร์

TERMRUKHOMECARE.COM

ID : Termrukhomecare126
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เติมรัก โฮมแคร์

เติมรักโฮมแคร์ ยินดีให้บริการ ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยพักฟื้นเราบริการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอด 24ชั่วโมง ตอบสนองความ ต้องการของท่าน ที่ต้องการพักผ่อนอย่างสงบ สะอาด สะดวกสบาย ร่มรื่น และมีพื้นที่ทำกิจกรรม ด้วยบ้าน พักที่อยู่ในหมูบ้าน ศุภาลัย วิลล์

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และ มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเติมรักโฮมแคร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างบริการทางด้าน การดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากับความต้องการของสังคม และให้ท่านที่ไม่มีเวลาดูแล บุพการีของท่าน และ ท่านต้องการดูแลบุพการีอย่างดีที่สุด

เราจะดูแลบุพการีของท่านเสมือนครอบครัวเดียวกัน ด้วยบริการที่ทันสมัย และ ทีมงานที่เชี่ยวชาญทาง ด้านการดูแลผู้สูงอายุห้องพักและบริการ